1.100.000

  • Đá thiên nhiên 100%
  • Giúp xua đuổi nỗi ưu phiền rầu rĩ và cô đơn
  • Lá bùa hộ mệnh có tác dụng trong những vấn đề tình cảm
  • Giúp cho người sở hữu gặp nhiều may mắn