Chuỗi Cổ Thạch Anh Ưu Linh Đa Sắc Vip Brazil 7mm (55cm)

3.825.000

Giúp tăng sức đề kháng, tăng cường máu huyết lưu thông

Giảm căng thẳng, áp lực giúp tăng cường sự tập trung

Giúp tăng tài lộc, kinh doanh phát đạt và mở rộng mối quan hệ