Mặt Dây Chuyền Hư Không Tạng Bồ Tát Mã Não Trắng

300.000

Chất liệu đá mã não trắng đẹp mắt

Hình Hư Không Tạng Bồ Tát chạm khắc tinh xảo

Đem lại tâm trí mạnh mẽ, sáng suốt

Thích hợp cho người tuổi Sửu, Dần