Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1

Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1

1.950.000

Tóc vàng tự nhiên

Vàng 18k

Mô tả

Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1 (7) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1 (7) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1 (7) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1 (7) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1 (7) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc vàng 18k loại 1 (7)