Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k

Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k

1.950.000

Đá thạch anh tóc xanh

Vàng 18k đính đá

Mô tả

Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8)