Vòng Đá 7 Chakras VPT057

429.000

Sản phầm được làm từ đá thiên nhiên với 7 màu sắc khác nhau

Giúp con người phát huy tiềm lực bản thân

Hợp với các mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ