Vòng Đá Obsidian Phối Hải Lam Ngọc Và Charm Phật Bạc VT56

552.500

Giúp thúc đẩy phát triển vận khí tốt sức khỏe

Làm tăng sức mạnh, ý chí, niềm tin vào cuộc sống

Ý nghĩa may mắn

Mang lại cho bạn sự bình an, tránh hờn giận, đau buồn