Vòng Gỗ Hóa Thạch Nâu Đỏ VT88 (10mm)

391.000

Mang đến may mắn bình an, sức khỏe và trường thọ

Tạo ý chí trong cuộc sống, khơi dậy tiềm năng

Giúp người đeo vững tin và kiên định

Đuổi trừ âm khí phù chú, tăng cường năng lượng tốt