Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng ngọc bích 8mm nữ mix bi vàng 10k loại đẹp

Vòng ngọc bích 8mm nữ mix bi vàng 10k loại đẹp

1.250.000

Bi vàng 10k

Hạt ngọc bích nephrite tự nhiên 8mm

Mô tả

Vòng ngọc bích 8mm nữ mix bi vàng 10k 2 Vòng ngọc bích 8mm nữ mix bi vàng 10k 2