Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng ngọc bích nephrite 9.5 mm loại A trơn chuỗi hạt

Vòng ngọc bích nephrite 9.5 mm loại A trơn chuỗi hạt

750.000

Ngọc bích tự nhiên size 9mm màu siêu đậm

Mô tả

vòng ngọc bích đậm 9mm 2 vòng ngọc bích đậm 9mm 2