Vòng ngọc bích nephrite 9.5 mm loại A trơn chuỗi hạt

Vòng ngọc bích nephrite 9.5 mm loại A trơn chuỗi hạt

750.000

Ngọc bích tự nhiên size 9mm màu siêu đậm

vòng ngọc bích đậm 9mm 2
Vòng ngọc bích nephrite 9.5 mm loại A trơn chuỗi hạt

750.000

0982124296
Chat Zalo
Enable referrer and click cookie to search for errors 18e506a6a30eb076 [] 2.7.8