Vòng ngọc bích nữ 6mm quấn 3 vòng mix charm vàng

Vòng ngọc bích nữ 6mm quấn 3 vòng mix charm vàng

2.750.000

Vàng 18k

Vòng ngọc bích 6mm theo cỡ tay tùy chọn

Vòng ngọc bích nữ 6mm quấn 3 vòng mix charm vàng 4
Vòng ngọc bích nữ 6mm quấn 3 vòng mix charm vàng

2.750.000

0982124296
Chat Zalo