Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng ngọc bích nữ 8mm mix charm hồ ly phỉ thúy

Vòng ngọc bích nữ 8mm mix charm hồ ly phỉ thúy

1.620.000

Vòng ngọc bích 8mm

Charm vàng 3mm

Mô tả

Vòng ngọc bích 8mm mix charm hồ ly phỉ thúy