Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng tay ngọc bích 10mm mix vàng tây cỏ 4 lá

Vòng tay ngọc bích 10mm mix vàng tây cỏ 4 lá

2.650.000

Vàng 14k

Ngọc bích hạt 10mm

Mô tả

Vòng ngọc bích 9mm Vòng ngọc bích 10mm mix vàng tay