Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng tết cỏ bốn lá ngọc bích

Vòng tết cỏ bốn lá ngọc bích

390.000

Vòng tết cỏ bốn lá ngọc bích

Mô tả

VÒNG TAY CỎ 4 LÁ NGỌC BÍCH TẾT DÂY
+ Chất đá: Ngọc Bích thiên nhiên
+ Kiểu dáng: hình cỏ 4 lá may mắn
Vòng tết cỏ bốn lá ngọc bích Vòng tết cỏ bốn lá ngọc bích Vòng tết cỏ bốn lá ngọc bích Vòng tết cỏ bốn lá ngọc bích
Cỏ bốn lá là một biến dạng bất thường của cỏ ba lá thông thường. Người ta tin rằng cỏ bốn lá đem lại may mắn cho những ai tình cờ tìm thấy chúng
Ngoài ra, mỗi lá cũng được tin là đại diện cho một thứ:
+ Lá đầu tiên đại diện cho niềm tin
+ Lá thứ hai là sự hy vọng
+ Lá thứ ba đại diện cho tình yêu
+ Lá thứ tư là sự may mắn