Home Vòng tay phong thủy Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k

Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k

1950000.00

Đá thạch anh tóc xanh

Vàng 18k đính đá

Description

Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8) Nhẫn tỳ hưu thạch anh tóc xanh bọc vàng 18k (8)