Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng ngọc bích 8mm mix tỳ hưu bọc vàng 14k

Vòng ngọc bích 8mm mix tỳ hưu bọc vàng 14k

2.450.000

Tỳ hưu ngọc bích bọc vàng

Hạt vòng ngọc bích 8mm

Mô tả

Vòng không có bi vàng này thì giá 2200k ạ

Vòng ngọc bích mix tỳ hưu bọc vàng 14k
Vòng ngọc bích mix tỳ hưu bọc vàng 14k loại k bi vàng này rẻ hơn ạ

2 Loại vòng tay tỳ hưu ngọc bích có bi vàng này thì giá 2450k ạ

Vòng ngọc bích mix tỳ hưu bọc vàng 14k 7 Vòng ngọc bích mix tỳ hưu bọc vàng 14k 7 Vòng ngọc bích mix tỳ hưu bọc vàng 14k 7