Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng ngọc bích nữ tết tay handmade ngân lượng

Vòng ngọc bích nữ tết tay handmade ngân lượng

550.000

Dây chỉ xanh

Ngọc bích tự nhiên

Mô tả

Vòng ngọc bích nữ tết tay handmade ngân lượng 2 Vòng ngọc bích nữ tết tay handmade ngân lượng 2 Vòng ngọc bích nữ tết tay handmade ngân lượng 2 Vòng ngọc bích nữ tết tay handmade ngân lượng 2