Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng ngọc phỉ thúy giá rẻ nhất cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối
Giảm giá!

Vòng ngọc phỉ thúy giá rẻ nhất cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối

3.250.000

Ngọc phỉ thúy tự nhiên

Size ni tay theo khách chọn làm theo yêu cầu

Mô tả

Vòng ngọc phỉ thúy bản liền cực đẹp và rẻ tài cửa hàng

Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2 Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2 Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2 Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2 Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2 Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2 Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2 Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2