Vòng ngọc phỉ thúy giá rẻ nhất cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối

Vòng ngọc phỉ thúy giá rẻ nhất cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối

3.250.000

Ngọc phỉ thúy tự nhiên

Size ni tay theo khách chọn làm theo yêu cầu

Vòng ngọc phỉ thúy cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối 2
Vòng ngọc phỉ thúy giá rẻ nhất cẩm thạch bản liền bản kiềng liền khối

3.250.000

0982124296
Chat Zalo
Enable referrer and click cookie to search for errors 18e506a6a30eb076 [] 2.7.8