Home Cửa hàng Dây chuyền mặt đá Các mặt dây khác Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt bọc vàng

Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt bọc vàng

1.680.000

Quạt ngọc phỉ thúy

Vàng đính đá Topaz

Sản phẩm chỉ tính mặt còn dây thì có thể tùy ý khách chọn bạc mạ hay vàng

Mô tả

Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt bọc vàng

Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt (3) Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt (3) Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt (3) Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt (3) Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt (3) Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình quạt (3)