Phật Bà Quan Âm Đá Ngọc Bích (3.5 x 2.2 cm) MD46

1.040.000

Giúp thăng tiến trong công việc, học hành

Có khả năng tiên tri, nhìn trước tương lai

Mang lại vận may và sự thông thái cho người đeo