Home Cửa hàng Vòng tay phong thủy Vòng ngọc phỉ thúy 8mm cho nữ mix vàng 9999

Vòng ngọc phỉ thúy 8mm cho nữ mix vàng 9999

1.980.000

Ngọc phỉ thúy cao cấp

Vàng theo yêu cầu

Mô tả

Ngọc Phỉ Thuý Thiên Nhiên 100%
Mix vàng 9999 Đẹp Không Thể Rời Mắt

Vòng ngọc phỉ thúy 8mm cho nữ mix vàng 2 Vòng ngọc phỉ thúy 8mm cho nữ mix vàng 2 Vòng ngọc phỉ thúy 8mm cho nữ mix vàng 2 Vòng ngọc phỉ thúy 8mm cho nữ mix vàng 2 Vòng ngọc phỉ thúy 8mm cho nữ mix vàng 2